יום שלישי, 28 במאי 2019

Find files with BOM in linux command line

 grep -rl $'\xEF\xBB\xBF' .