יום רביעי, 21 בנובמבר 2018

תזכורת פקודות הרשאות linux groups


Chmod for files:
chmod u=rwx,g=rx,o=r myfile

Get user and groups:
id
id www-data


Adding a user to a group:
sudo usermod www-apache --append --groups [groupname]

Removing user from group
sudo deluser username group

Change ownership:
chown {-R} [user]{:group} [file|directory]

Change group:
chgrp {-R} [group] [file|directory]

Login with www-data user (www-data is set to /usr/sbin/nologin):
sudo su -l www-data -s /bin/bash

יום שישי, 24 באוגוסט 2018

Finding all elements with z-index inside a a page

var all = document.querySelectorAll('*');
for(var i = 0; i < all.length; i++) {if(all[i].style.zIndex > 0) {console.log(all[i].style.zIndex); console.log(all[i]);}}

יום חמישי, 23 באוגוסט 2018

דף שמעדכן את חברות הביטוח וקרנות ההשתלמות לשלוח את הדוחות השנתיים בנייר

הי,
אני רוצה דו"ח בנייר.
אם גם אתכם זה מרגיז שחברות הביטוח וקרנות ההשתלמות עברו באופן חד-צדדי לשלוח את הדוחות בהודעת SMS, אז כתבתי כאן שירות קטן שמעדכן את החברות לשלוח שוב את הדו"ח בנייר כמו פעם.

יום רביעי, 22 באוגוסט 2018

Download a webpage and all needed data,files,css,js and more

 wget --page-requisites https://thewebsite

יום ראשון, 22 באפריל 2018

זה למה אני לא אוהב בוטים "חכמים"


זה למה אני לא אוהב בוטים "חכמים".

הבוט של Wysa שאמור לגרום לך להרגיש טוב ....

יום ראשון, 4 במרץ 2018

איך לשמור אימוג'י בדטאבייס MySQL 😀

How To Save Emoji in MySQL Database 😝😚

כדי לשמור סימנים מיוחדים בדטאבייס לעיתים UTF8 לא מספיק ולכן נשתמש ב - Collate מתאים ל - MultiBytes

1.
ALTER DATABASE DatabaseName CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

2.
ALTER TABLE Tablename CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

3.
$database_connection = new mysqli($server, $user, $password, $database_name);
  $database_connection->set_charset('utf8mb4');


https://stackoverflow.com/questions/39463134/how-to-store-emoji-character-in-my-sql-database

ותודה לאח שלי חצב !