יום חמישי, 24 בנובמבר 2016

שכפול אובייקטים ב- JavaScript באמצעות JSON פונקציות

Clone, Parse and Stringify JavaScript objects using JSON.parse and JSON.stringify without loosing functions in deep object:function localStringify(obj) {
             return JSON.stringify(obj, function(key, val) { return (typeof val === 'function') ? val.toString() : val; });
}

function localParse(str) {
    return JSON.parse(str, function(key, val) { return (typeof val === 'string' && val.substring(0,8) === 'function') ? eval('(' + val + ')') : val; });
        }
 
function cloneObject(obj) {
    if (obj === null || typeof obj !== 'object') {
                return obj;
   }
       
    var temp = obj.constructor(); // give temp the original obj's constructor
    for (var key in obj) {
        temp[key] = cloneObject(obj[key]);
    }
       
   return temp;
}

אין תגובות:

פרסום תגובה