יום ראשון, 16 במרץ 2014

Can't see video (mp4 / mpeg) thumbnail on gThumb

Can't see video (mp4 / mpeg) thumbnail on gThumb ?

Install thumbmailer:
sudo apt-get install libxine1-ffmpeg
sudo apt-get install ffmpegthumbnailer

Convert to mpeg:
ffmpeg -i video-2014-02-28-16-57-10.mp4 video-2014-02-28-16-57-10.mp4.mpg
 for f in *.mp4; do ffmpeg -i "$f" "${f%.wav}.mpg"; done


אין תגובות:

פרסום תגובה